Homepage » Fibonacci modulo 170

 

Als je een reeks maakt met een modulo waarde die een factor 2,618 groter of kleiner is dan de waarde 170, wordt het symmetrische patroon vergroot of verkleind. Het onderstaande voorbeeld is gemaakt met modulo waarde 3050. Andere geschikte waarden zijn 25, 65, 445, 1165 etc.